Guttorm Nordø

«Jeg har gjennom streker og impulser prøvd å nå inn til det helt primitive og ekspressive, det basalt barnlige og direkte»
Guttorm Nordø