Guttorm Nordø

«Det virker nærmest bannlyst å ha lysten som drivkraft og ledemotiv. Bestandig avkreves man en teoretisk overbygning
Guttorm Nordø