Shop

«Å stimulere til kreativitet og hjelpe andre til å finne uttrykksmuligheter, er det største service-yrket, men det dårligst betalte»
Guttorm Nordø

No 1

NOK 1.800,-

Litography
Print size: 23,5 x 34 cm
Paper size: 30,2 x 40,2 cm
Edition: 65

+

No 5

NOK 1.800,-

Litography
Print size: 23,5 x 34 cm
Paper size: 30,2 x 40,2 cm
Edition: 65

+

No 3

NOK 1.800,-

Litography
Print size: 23,5 x 34 cm
Paper size: 30,2 x 40,2 cm
Edition: 65

+

No 10

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 11

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 7

NOK 1.800,-

Litography
Print size: 23,5 x 34 cm
Paper size: 30,2 x 40,2 cm
Edition: 65

+

No 15

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 17

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 21

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 19

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 23

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 13

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 8

NOK 1.800,-

Litography
Print size: 23,5 x 34 cm
Paper size: 30,2 x 40,2 cm
Edition: 65

+

No 9

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

N0 2

NOK 1.800,-

Litography
Print size: 23,5 x 34 cm
Paper size: 30,2 x 40,2 cm
Edition: 65

+

No 4

NOK 1.800,-

Litography
Print size: 23,5 x 34 cm
Paper size: 30,2 x 40,2 cm
Edition: 65

+

No 6

NOK 1.800,-

Litography
Print size: 23,5 x 34 cm
Paper size: 30,2 x 40,2 cm
Edition: 65

+

No 12

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 14

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 16

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 18

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 20

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 22

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 24

NOK 1.300,-

Litography
Print size: 17,4 x 25 cm
Paper size: 24 x 31 cm
Edition: 65

+

No 25

NOK 1.400,-

Litography
Print/paper size: 23,9 x 31,5 cm
Edition: 25

+

No 26

NOK 1.400,-

Litography
Print/paper size: 23,9 x 31,5 cm
Edition: 25

+

No 27

NOK 1.400,-

Litography
Print/paper size: 23,9 x 31,5 cm
Edition: 25

+

No 28

NOK 2.000,-

Litography
Print/paper size: 31,5 x 31,7 cm
Edition: 25

+

No 29

NOK 2.000,-

Litography
Print/paper size: 31,5 x 31,7 cm
Edition: 25

+

No 30

NOK 2.000,-

Litography
Print/paper size: 31,5 x 31,7 cm
Edition: 25

+
= SOLD